Menighedsplejen er ansvarlig for besøgstjeneste og julehjælp. 
Det er en selvstændige institution med sin egen bestyrelse:

Niels Nymann Eriksen, formand
E: mne@km.dk

Jeanette Vraae Andersen
Anne Mette Ladegaard
Jens Schurmann
 

Menighedsplejen afholder årsmøde d. 30. marts kl 19 i Apostelkirken.