Apostelgrupper er mindre fællesskaber, som mødes i hjemmene i løbet af ugen (cirka hver 14. dag). En gruppesamling indeholder typisk fællesspisning, samtale om liv og tro samt en afsluttende bøn. Grupperne er forskellige hvad angår form og indhold; nogle grupper læser den kommende søndags tekst, andre læser en bog sammen, en tredje gruppe fokuserer mere på bøn. Grupperne er aldrig større end at man kan være i deltagernes private hjem (4-10 personer).

Har du lyst til at være med i en gruppe, kontakt da koordinator for apostelgrupper i Apostelkirken Helene Kirkegaard Petersen: h.kirkegaard@hotmail.com