Forvaltere af Guds skaberværk 

Apostelkirken har siden 2009 været Grøn Kirke og har et Grøn Kirke-udvalg. Vi arbejder fortsat på at blive mere klima- og miljøvenlig i den daglige drift og at sætte temaet på dagsordenen. 

Grøn Kirke-udvalgets kommissorium er: ”Formålet med udvalgets arbejde er at skabe bevidsthed om vores ansvar som forvaltere af Guds skaberværk, at fastholde og udvikle Apostelkirken som Grøn Kirke, samt forsøge at skabe engagement omkring dette både hos Apostelkirkens menighed og andre grupper, der bruger kirkens lokaler. Vi vil søge at samarbejde med andre lokale grønne initiativer. Udvalget refererer til Apostelkirkens kirkeudvalg.

Høst af genbrugsting
Første initiativ fra udvalget, der blev nedsat i september 2014 var en alternativ høstgudstjeneste med fokus på, hvad der kan høstes gennem genbrug. 

Ingen plastikservice
Plastikkrus og plastiktallerkner er forsvundet fra kirken, og næste skridt er at sætte fokus på indkøb af rengøringsmidler.

Energitjek
Udvalget har ansøgt og 4. april 2015 fået bevilget midler fra menighedsrådet til en udvildiig gennemgang af kirkens energiforbrug for at få forbruget nedbragt.

 

Udvalgets medlemmer:

 • Maria Pedersen
  Mail: mp@danskekirkersraad.dk
  T:38 38 42 58 
   
 • Simon Smith
 • Inger Dahl Jensen
 • Dorthe Myong Olsen
 • Niels Nymann Eriksen

Hvad vil det sige at være Grøn kirke?

Begrebet "Grøn kirke" er et initiativ taget af Danske Kirkers Råds Klimagruppe, som har præsenteret 48 tiltag, som skal hjælpe landets kirker til at blive mere "grønne". For at kunne kalde sig Grøn kirke og blive registreret som sådan, skal man opfylde mindst 25 af de 48 tiltag, som falder i de nedenstående seks hovedkategorier: 

1. Gudstjenesteliv

2. Information, undervisning og diakoni 

3. Kirkens indkøb 

4. Kirkens anvendelse af energi

5. Kirkens transport

6. Behandling af kirkens affald

 Se mere på www.gronkirke.dk/